Velkommen

Mit navn er Maj-Brith Hougaard, certificeret ID-psykoterapeut, med klinik i Kroghsgade, Østerbro. Lige ved Sortedamssøen. 

Du, som menneske, har naturlige svingninger i dit liv, som er en del af din personlige udvikling. 

Kunsten er, hvordan du har lært at takle dem igennem din opvækst, med de ”værktøjer” og støtte, du har fået med fra dine forældre og andre primære omsorgsgivere. De værktøjer, kombineret med din personlighed, udgør grundfundamentet i, hvordan du reagerer samt håndterer og agerer på de mange forskellige situationer.

Der findes forskellige reaktioner. Nogle oplever, at de kan gå igennem den ene oplevelse efter den anden, uden synderlige reaktioner eller påvirkninger, andre oplever større kriser, som de gang på gang har sværere ved at håndtere. Det være f.eks. parforholdsbrud, dødsfald, sygdom, arbejdsløshed m.m..  

Terapi kan anvendes som en måde at finde effektive og tidssvarende ”værktøjer” til personlig vækst og selvrealisation.  Psykoterapi hjælper dig netop med at finde disse ”værktøjer” og hjælper dig med at få bevidstgjort årsagen til dine handlinger, som du måske oplever gang på gang ender i det samme mønster – at stå i stampe.