Velkommen

Mit navn er Maj-Brith Hougaard og jeg er certificeret ID-psykoterapeut i Kroghsgade, Østerbro. Lige ved Sortedamssøen. 

Du, som menneske, har naturlige svingninger i dit liv, som er en del af din personlige udvikling. 

Kunsten er, hvordan du har lært at takle dem igennem din opvækst, med de ”værktøjer” og støtte, du har fået med fra dine forældre og andre primære omsorgsgivere. De værktøjer, kombineret med din personlighed, udgør grundfundamentet i, hvordan du reagerer samt håndterer og agerer på de mange forskellige situationer.

Der findes forskellige reaktioner. Nogle oplever, at de kan gå igennem den ene oplevelse efter den anden, uden synderlige reaktioner eller påvirkninger, andre oplever større kriser, som de gang på gang har sværere ved at håndtere. Det være f.eks. parforholdsbrud, dødsfald, sygdom, arbejdsløshed m.m..  

Terapi kan anvendes som en måde at finde effektive og tidssvarende ”værktøjer” til personlig vækst og selvrealisation.  Psykoterapi hjælper dig netop med at finde disse ”værktøjer” og hjælper dig med at få bevidstgjort årsagen til dine handlinger, som du måske oplever gang på gang ender i det samme mønster – står i stampe.

Jeg kan hjælpe dig med at finde din indre Camino – din indre vej – for at blive styrket i at gå ud i verdenen med det, du nu er bærer af. Mange forsøger at lave fysiske sportsformer, måske endda ekstrem sport, for den vej at komme ind i kroppen og mærke den og dens grænser af. Det er i disse år meget populært at prøve sig selv af i fysisk sammenhæng. 

Jeg tilbyder dig en anden vej til at finde dit dybere jeg, samt hjælpe dig til at mærke dig selv og dine og andres grænser bedre, uden at det behøver at ske via ekstreme fysiske udfoldelser. Dermed udvikle et styrket jeg til at vende blikket udad mod verdenen igen. Det gøres ved, billedligt illustreret, at skrælle løget langsomt af, lag for lag, for at komme ind til kernen. At finde sig selv er ikke et hurtigt fix, det tager tid at lære at give sig selv egenomsorg. 

Så hvis du kan genkende ovenstående, vil et terapiforløb netop være godt for dig.