Velkommen

Mit navn er Maj-Brith Hougaard, certificeret ID-psykoterapeut, samt certificeret SEP –
Somatic Experiencing Practitioner i chok og traume og medlem af
SE-Foreningen

Min klinik finder du i hjertet af København på Kronprinsessegade 42

Mennesket har naturlige svingninger i sit liv, som er en del af sin personlige udvikling.

Kunsten er, hvordan du som menneske har lært at takle dem gennem din opvækst, med de ”værktøjer” og støtte, du har fået med fra dine forældre og andre primære omsorgsgivere. De værktøjer, kombineret med din personlighed, udgør grundfundamentet i, hvordan du reagerer samt håndterer og agerer på de mange forskellige situationer.

Nogle oplever, at de kan gå igennem den ene oplevelse efter den anden, uden synderlige reaktioner eller påvirkninger, andre oplever større kriser, som de gang på gang har sværere ved at håndtere. Det være f.eks. alle former for vold, omsorgssvigt, parforhold, flere former for brud generelt, dødsfald, sygdom, stress, ledighed, mm..

Terapi kan anvendes som en måde at finde effektive og tidssvarende ”værktøjer” til personlig vækst og selvrealisation.

Psyko- og Traumeterapi hjælper dig netop med at finde disse ”værktøjer” og dermed at få bevidstgjort årsagen til dine handlinger, som du måske oplever gang på gang ender i det samme mønster – at stå i stampe. Det drejer sig ofte om at få “repareret grundfundamentets revner og sprækker” for at kan leve mere i nuet med kig ind i fremtiden.