Angstbehandling

Cool Kids

Håndtering af angst gennem “værktøjer”, der styrker selvværd og selvtillid

Konkrete metoder til reducering af angst

I et Cool Kids forløb introduceres børn og unge samt deres forældre til konkrete metoder for lettere angst, der kan være med til at hjælpe barnet eller den unge og deres forældre.

Det være sig Individuel eller gruppebehandling af angst via kognitiv adfærdsterapi, hvor der arbejdes med konkrete metoder og strategier til at håndtere sin angst og dermed lettere overvinde og håndtere angst og bekymringer i hverdagen. Det være fx at håndtere at være alene hjemme igen, gå ud blandt andre mennesker og være i sociale sammenhænge. Hjælp til lettere angst og fobier for henholdsvis børn og unge, inden det udvikler sig til noget mere permanent og endnu mere udfordrende.  Behandlingen foregår individuelt over 10 – 12 gange. 

 

Børnene og de unge får hjælp til at håndtere deres angst ved gennem “værktøjer” og støttende udfordringer som styrker deres selvværd og selvtillid til at turde igen at være alene hjemme i et stykke tid, gå ind i et mørkt rum, turde at være adskilt fra en forældre i længere tid i løbet af dagen. 

 

Forældrene inddrages undervejs og vil være til stede både under første session og til afslutningen af forløbet. Forældre kan også løbende deltage, såfremt det er tryggest for barnet/den unge. 

omgivelser, hvor I begge vil opleve jer hørt og forstået. 

psykoterapeut Maj Hougaard

Jeg tilbyder også akutte tider.

Min terapi kan foregå i min praksis eller over telefon.

E-mail: Majhougaard@gmail.com

Mobil: 28599851

Obs: Såfremt du sender mig besked via en mail, så vær venligst opmærksom på, at den ikke er krypteret, da min mail ikke er tilkoblet via NemID.