For professionelle

Jeg tilbyder behandling i traumer; herunder terapi for angst, lavt selvværd, manglende grænser og grænsesætning og håndtering af følelser generelt

Ligeledes tilbyder jeg kortere forløb – afklaringsforløb, hvad vil være godt for vedkommende for at komme videre i sit liv og hvordan der kan arbejdes med det. Heriblandt afdække, hvad der egentlig ligger til grund for det svære.  

Dermed arbejdes der med hjælp til selvhjælp ved at få værktøjer til at komme ud af cirklen og videre i nuet. 

Chok og følelsesmæssige overvældende problematikker kan sætte sig som traumer og angst, såfremt det enkelte menneske har svært ved at selv at forløse sit chok, hvilket kan være mange årsager til, at man ikke kan. Når dette ikke sker, kan oplevelserne sætte sig som traume. Et traume kan være starten til flere traumer og/eller angst såfremt det ikke bliver behandlet. Det viser sig ofte ved, at mennesket begynder at udvikle forsvarsmekanismer, øget kontrol ved fx at være på forkant med ting, aftaler mm.. Og som i længden kan udvikle sig til store svære hæmninger i dagligdagen, hvor det ender med, at der er ting, som man tidligere har kunnet udføre og/eller gøre, som nu er meget besværlige og vanskelige at udføre. Ligeledes kan der udvikles store følelsesudbrud og/eller nærmere forsteninger, hvor man trækker sig ind i sig selv. Det kan videreudvikle sig til, at man meget er i fortiden og i fremtiden – hvad der var og hvad man bør eller skal. Man vil så meget være ovre i andre og være meget opmærksom på, hvad andre gør eller ikke gør. Det gør, at det er meget svært at være i nuet. 

Jeg arbejder med indre barn problematikker i den alder, traumet skete, hvor man ofte følelsesmæssigt er stivnet, hvor det voksne “jeg” lærer at varetage egenomsorg, ved at lære at rumme og bearbejde de følelser, man bliver overvældet af. Det gør, at det voksne “Jeg” står meget mere i sig og har lettere ved fremover at tage vare på sig selv af de følelser man bliver overvældet af. Der arbejdes ligeledes med undgåelses mekanismerne og/eller vredesudbrud for dermed at undgå at blive overvældet af gamle følelser i nye situationer og undgår at blive hængende i fortiden. Der bliver skabt plads til de følelser, der hidtil har været svære at rumme.

Der arbejdes nænsomt for at nervesystemet og dermed følelserne kan følge med og dermed undgå at det bliver overvældende. Så meget kort fortalt handler det om at få repareret fundamentets revner og sprækker for at styrke og stabilisere det, for at bygge videre ovenpå.

Det er med til at man blive bedre til at mentalisere og være i egne følelser uden at blive konstant overvældet og dermed bedre til at lade være med at havne ovre i andre mentalt. En sådan forbedret egenskab er med til at mindske konflikter og frustrationer i en stor grad, når man har lært at rumme egne følelser.  

Traumer påvirker også med kroppens holdninger og stillinger, der kan sætte sig i bindevævet. Chok, traumer og angst kan nemlig sætte sig fysisk i kroppen. Det viser sig fx ved, at man begynder at have en anden kropsholdning, idet man følelsesmæssigt har trukket sig sammen og for at kompensere for smerterne går anderledes. Det kan vise sig ved, at man fx går mere foroverbøjet eller mere bagoverbøjet. Når det sker, kompenserer muskler i fx ryggen, i maven eller skuldrene ved enten at blive overstrakte og/eller bliver mindsket og slappe, idet de ikke længere bliver brugt som de er “designet” til. Traumerne viser sig også ofte som hovedpine, som man ligeledes kan arbejde med og med muskelsmerter.

Klienter oplever at finde meget mere ro og indre balance, de har en meget bedre egenopfattese og undgår oftere konflikter idet de meget bedre mærker egne og dermed andres grænser og ender derfor ikke hele tiden i de samme situationer som hidtil. Klienterne er blevet meget mere opmærksomme på kroppens signaler. De er bedre til at mærke egne følelser og give plads til dem og dermed undgår konflikterne. De evner at mentalisere væsentlig bedre og forstå en konfliktsituation fra den andens side meget bedre, samtidig med, at de selv bliver meget bedre til at udtrykke sig og forstå andres reaktioner. De oplever at de har meget mere mentalt overskud. 

Aftale på time- eller dagsbasis, herunder også halve dage. Arbejder i egen klinik i indre København og i Holbæk, Blegstræde 9, st.