PRIVATLIVSPOLITIK FOR

Traume og Psykoterapi v/ Maj-Brith Hougaard.

1. Privatlivspolitik

Som psykoterapeut er jeg underlagt Styrelsen for patientsikkerhed og har dermed journalpligt. Jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og dit forløb.

Samtidig er jeg underlagt GPDR Persondataloven, og derfor beder jeg om samtykke fra dig til, at jeg må lave journalføring.

Jeg er bevidst om at opbevare oplysninger med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Nedenstående er information om, hvordan jeg behandler dine data.

 

2. Hvilke oplysninger behandler jeg?

Jeg behandler oplysninger om personlige, sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for din behandling. Herunder navn, adresse samt din journal.

Formålet med oplysningerne er at give dig en god og relevant behandling. Behandlingen sker i overensstemmelse med GPDR, databeskyttelsesforordningen.

Dit cpr.-nr .er kun relevant at få, hvis du får din terapi betalt helt eller delvist af andre, såsom din arbejdsplads, forsikringsselskab eller kommune. Sådanne instanser vil meget ofte have brug for et cpr.-nr. for at kunne afregne enten med dig eller mig.

Dine oplysninger kommer  fra dig selv, men jeg kan også modtage oplysninger om dig fra andre såsom din forsikring eller læge, hvis du har givet samtykke hertil.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

3. Videregivelse af oplysninger

Jeg har naturligvis tavshedspligt, og videregivelse af personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Jeg har dog pligt til at bryde vores tavshedspligt, hvis du selv eller andre er i åbenlys fare.

Jeg sender oplysninger til betalere såsom forsikring og kommuner, hvis disse helt eller delvist betaler dine regninger. Jeg udveksler kun de oplysninger, der er nødvendige til brug for afregning og kun med dit samtykke.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg opbevarer din journal i 5 år efter forløbets afslutning. Herefter destrueres den. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af dine oplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af disse, kan du kontakte mig på nedenstående kontaktoplysninger.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, jeg har registreret om dig.

Du har ret til berigtigelse. I henhold til psykologloven må jeg ikke slette oplysninger i din journal. Men hvis du mener, at der er fejl i oplysningerne, så kan der laves en tilføjelse om dette i journalen.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har til en hver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte mig.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

6. Beskyttelse af dine persondata på hjemmesiden.

Hjemmesiden anvender Cookies til at analysere trafik på hjemmesiden via Google Analytics. Data er anonymt og bliver ikke videregivet til 3. lande eller 3. partner.

Læs mere om Cookies politik for hjemmesiden

7. Klage

Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, må du meget gerne give mig besked.

Derudover kan klager over min behandling af dine persondata indgives til Datatilsynet. Du kan finde nærmere information om Datatilsynet på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk 

8. Dataansvarlig

Psykoterapeut Maj-Brith Hougaard.

Mobil: 28599851

Kontakt:
majhougaard@gmail.com

Sidst opdateret  den 10.01.22