Terapi

Jeg tilbyder:

Chok – Traume og Psykoterapeutisk Terapi, hvor der arbejdes med fokus på kroppen og dens nervesystem ud fra Peter Levines Somatic Experiencing (SE – terapi) den ID-psykoterapeutiske tankegang, ud fra Peter Levines Somatic Experiencing (SE) – Chok, angst og traume Terapi og Ole Vadum Dahls ID-Psykoterapi og Jungs tankegange samt Haptic Gamma Embodiement, som jeg er i gang med at uddanne mig i. Mere herom under uddannelser.

 Jeg arbejder med den enkelte – voksne, og børn samt par og familier. Jeg arbejder også med grupper. Kontakt mig for nærmere information. 

  • Psykodynamisk
  • SE-Terapi
  • Kropsterapeutisk
  • Kroppens holdninger og bindevæv
  • Kognitivt
  • Systemisk
  • Gestaltterapeutisk
  • Humanistisk
  • Narrativt.

Varighed: 1 time pr. session for individuel terapi. 1½ time for par. 

Et forløb kan foregå ugentligt, hver 14. dag eller ca. en gang om måneden. Alt efter, hvordan du har det og hvad dine behov er. Det finder vi ud af sammen.

Jeg arbejder også med grupper. Kontakt mig for nærmere information.

Lidt baggrund for min terapeutiske tilgang:

Jeg tilbyder at hjælpe dig med at finde din indre Camino – din indre vej til dit dybere Jeg – for at blive styrket i at gå ud i verdenen med det, du nu er bærer af.Jeg hjælper dig til et bedre selvværd, bedre til at udføre egenomsorg og mentalisere og dermed komme i bedre indre balance. 

Det er meget forskelligt, hvordan det enkelte menneske forsøger at finde ind i sig. Nogle har måske slet ikke lysten eller modet til at  der åbnes op i sine følelser.

Det viser sig på mange måder: Reaktioner og ageren i sociale sammenhænge, behov for forskellige former for kontrol, shopaholic, gentagne former for forhold, der ender i hamsterhjul. Andre måder kan også vises ved forhold til mad i ekstreme grader, ekstrem sportsaktiviteter eller manglende, spil, sex mm.. Ofte anvender man som menneske flere forskellige handlinger at registrere sin krops reaktioner på og udvikler dermed strategier til at mærke sig eller for at undgå at mærke kroppen og ens følelser. 

Traume- og Psykoterapien giver dig netop mulighed for at finde en anden vej ind i dig til dit dybere Jeg. Terapien hjælper dig til evnen at mærke dig selv, dine og andres grænser bedre, uden at det behøver at ske via ekstreme former. Du lærer at håndtere dine følelser meget bedre og dermed blive meget bedre til at give dig selv egenomsorg og dermed meget bedre indre balance og selvværd. Dine metaliseringsevner udvides. 

Dermed udvikles et styrket Jeg til at vende blikket udad mod verdenen. Det gøres ved, billedligt illustreret ved at skrælle løget langsomt af, lag for lag, for at komme ind til kernen. At finde siln egenomsorg og dermed sin indre balance til at være mere i nuet er ikke et hurtigt fix eller en hurtig løsning. Tværtimod tager det tid at lære at give sig selv egenomsorg og turde at mærke “de fremmede” úvante følelser, man oplever undervejs i terapien. Det drejer sig ofte om mange års vaner, der skal skifte retning. 

Kan du kan genkende ovenstående, vil et terapiforløb netop være godt for dig,  som jeg kan hjælpe dig med i gode trygge og tillidsfulde rammer.