Traume og Reaktioner

Reaktionsmønstre:

Chok og følelsesmæssige overvældende problematikker kan gennem hele livet sætte sig som traumer og angst. For mange mennesker er ikke i stand til selv at forløse det. Det kan der være mange årsager til, at man ikke kan. Vi mennesker har alle i perioder større ressourcer end i andre perioder af vores liv. Det handler rigtig meget om, hvilke ressourcer og anerkendelser man er blevet spejlet i af sine forældre samt hvilke styrker vi generelt har i os af bl.a. overlevelsesmekanismer og vilje.

Reaktioner på traumatiske hændelser

Psykiske reaktioner:

Når dette ikke sker, kan oplevelserne sætte sig som traume. Et traume kan være starten til flere traumer, angst mm., såfremt det ikke bliver behandlet. Det viser sig ofte ved, at man begynder at udvikle forsvarsmekanismer, øget kontrol ved fx at være på forkant med ting, aftaler mm.. Og som i længden kan udvikle sig til store svære hæmninger i dagligdagen, hvor det ender med, at der er ting, som man tidligere har kunnet udføre og/eller gøre, som nu er meget besværlige og vanskelige at udføre. Ligeledes kan der udvikles store følelsesudbrud og/eller nærmere forsteninger, hvor man trækker sig ind i sig selv. Det kan videreudvikle sig til, at man meget er i fortiden og i fremtiden – hvad der var og hvad man bør eller skal. Man vil så meget være ovre i andre og være meget opmærksom på, hvad andre gør eller ikke gør. Det gør, at det er meget svært at være i nuet.

Fysiske reaktioner:

Traumer påvirker også med kroppens holdninger og stillinger, der kan sætte sig i bindevævet. Chok, traumer og angst kan nemlig sætte sig fysisk i kroppen. Det viser sig fx ved, at man begynder at have en anden kropsholdning, idet man følelsesmæssigt har trukket sig sammen og for at kompensere for smerterne går anderledes. Det kan vise sig ved, at man fx går mere foroverbøjet eller mere bagoverbøjet. Når det sker, kompenserer muskler i fx ryggen, i maven eller skuldrene ved enten at blive overstrakte og/eller bliver mindsket og slappe, idet de ikke længere bliver brugt som de er “designet” til. Traumerne viser sig også ofte som hovedpine, som man ligeledes kan arbejde med og med muskelsmerter.

Kvinde, der har det psykisk dårligt